Tag: บทสวด

เพื่อขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม

บทสวดช่วง “เทศกาลกินเจ” เพื่อขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม

นอกจากช่วงเทศกาลกินเจ เราจะงดเนื้อสัตว์ เพื่อละเว้นชีวิตแล้ว เรายังต้องถือศีล เพื่อเสริมบุญบารมี เสริมโชค และเป็นการฝึกสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์อีกด้วย การสวดมนต์ ถือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่ง ทำให้จิตใจเราสงบ และความหมายของบทสวด ช่วยเสริมบุญบารมี ให้การทำบุญละเว้นบาปของเราในครั้งนี้ ยิ่งสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น ขอให้ช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ได้บุญกันถ้วนหน้านะคะ บทสวดไต๋ซือ ไต๋ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ ) นำโม… Read more »